Oman
Khasab Hotel   


Khasab Hotel   

 +968 -26730267  
 +968 -26730989